Meer over ons

Het Zeeuws Archief is in 2000 ontstaan uit een fusie tussen het Rijksarchief in Zeeland, het Gemeentearchief Middelburg en het Gemeentearchief Veere. Er werken circa 40 medewerkers en ongeveer evenveel vrijwilligers.

Gemeenschappelijke Regeling

Gemeenschappelijke Regeling en Wijziging Regeling en Toelichtingen

Bestuur

Wie hebben er zitting in het Zeeuws Archief? De vergaderingen van het Algemeen Bestuur zijn openbaar.

Zeeuws Archief als goed doel

De fiscus heeft het Zeeuws Archief aangemerkt als een algemeen nut beogende instelling (ANBI).

Wob-verzoek

Het Zeeuws Archief heeft in mei 2013 een Wob-verzoek ontvangen. 'Wob' is de afkorting voor: Wet openbaarheid van bestuur.