Het Zeeuwse Slavernijverleden

In de zeventiende en de achttiende eeuw waren Zeeuwse handelaren actief in de slavenhandel. Slaven werden gekocht in Afrika en weer verkocht in de koloniën in West-Indië (Midden- en Zuid-Amerika).

Het Zeeuws Archief maakte een tweetalig (Nederlands en Engels) weblog over een slavenreis: blog 'Slavenreis van de Eenigheid (1761-1763)’. Het is één van de vele slavenreizen die bewaard zijn gebleven in het archief van de Middelburgse Commercie Compagnie (MCC).

Aan het weblog van het slavenschip de Eenigheid is een tweetalige (Nederlands en Engels) educatieve website gekoppeld: Slavenreis van de Eenigheid | Slave voyage aboard The Unity.

Zoek je informatie op internet, kijk dan ook eens op de pagina Links.

In de bibliotheek van het Zeeuws Archief kun je heel veel boeken vinden over slavernij en slavenhandel. We hebben ze voor je op een rijtje gezet. Boeken over West-Indië, West-Afrika, de West-Indische Compagnie, de Middelburgsche Commercie Compagnie, slavenhandel en slavernij. In deze boeken kun je veel achtergrondinformatie vinden voor bijvoorbeeld een scriptie of een profielwerkstuk.

Kijk voor meer boeken ook eens op de sites van de Zeeuwse Bibliotheek in Middelburg en de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag.

Slavenhandel en slavernij

Bijnaar, Aspha (e.a.) Op zoek naar de stilte… : Een handreiking voor het opsporen van cultureel erfgoed Nederlands slavernijverleden (z.p. z.j.)

Brommer, Bea (eindred.) Ik ben eigendom van… : Slavenhandel en plantageleven (Wijk en Aalburg 1993)

Buve, R. _Surinaamse slaven en vrije negers in Amsterdam gedurende de achttiende eeuw _(‘s-Gravenhage 1963)

Conneau, Theophilus Logboek van een slavenhaler : Het originele manuscript uit 1853 van kapitein Theophilus Conneau (Amsterdam 1978)

Daalder, Remmelt e.a. (red.) Slaven en schepen : Enkele reis, bestemming onbekend (Amsterdam/Leiden 2001)

Dantzig, A. van Het Nederlandse aandeel in de slavenhandel (Bussum 1968)

Edwards, P. Equiano’s reizen. De autobiografie van een negerslaaf (Haarlem 1977)

Emmer, P.C. De Nederlandse slavenhandel 1500-1850 (Amsterdam/Antwerpen 2000)

De erfenis van slavernij : onderwijsprogramma Wereldmuseum Rotterdam (z.p. 2003)

Jong, Renske e.a. De kleine geschiedenis van de slavernij : Sporen in Amsterdam II (Amsterdam 2003)

Heuvel, Aad van den Willem Bosman in goud en slaven (Amsterdam 1981)

Lee, T. van der Curaçaose vrijbrieven 1722-1863 : met indices op namen van vrijgelatenen en hun voormalige eigenaren (Den Haag 1998)
Mc Leod, Cynthia Slavernij en de Memorie en Haseth, Carel Slaaf en Meester (z.p. 2002) [dubbeluitgave]

NiNsee doorbreekt de stilte (Amsterdam 2004)

Priester, L.R. De Nederlandse houding ten aanzien van de slavenhandel en slavernij, 1596-1863 (Rotterdam 1986)

Oostindie, Gert (red.) Het verleden onder ogen : Herdenking van de slavernij (Den Haag 2001)

Slavernijmonument Nu : Gedeeld heden Verdeeld verleden (z.p. 2003)

Postma, Johannes Menne The Dutch in the Atlantic slave trade 1600-1815 (Cambridge 1990)

Postma, Johannes en Victor Enthoven Riches from atlantic commerce : Dutch Transatlantic Trade and Shipping, 1585-1817 Overdruk uit: The Atlantic World : Europe, Africa and the Americans, 1500-1830, vol. 1 (Leiden 2003)

Unger, W.S. Bijdragen tot de geschiedenis van de Nederlandse slavenhandel I : Beknopt overzicht van de Nederlandse slavenhandel in het algemeen Overdruk uit: Economisch Historisch Jaarboek deel 26 (Den Haag 1956)

Vlis, D. van der De reis van het fregatschip ‘Het Vergenoegen’ naar Angola en Suriname (1793-1797) In: Mededelingen van de Nederlandse Vereniging voor Zeegeschiedenis nr. 15 (Den Haag 1967)

Vrijman, L.C. Slavenhalers en slavenhandel (Amsterdam 1937)

Zee, Henri van der ‘s Heeren slaaf: het dramatische leven van Jacobus Capitein (Amsterdam 2000)

Middelburgsche Commercie Compagnie

Baayens, Caroline De gouden driehoek? : De Middelburgsche Commercie Compagnie als ‘Slavencompagnie’ (Gent 2002)

Emmer, P.C. De laatste slavenreis van de Middelburgsche Commercie Compagnie In: Economisch- en Sociaal-Historisch Jaarboek deel 34 (Den Haag 1971)

Francke, J. Armazoen voor cargazoen : slavenhandel door de Middelburgsche Commercie Compagnie (1723-1804) (Middelburg/Zoutelande 1996)

Koulen Paul De eerste reis van het snauwschip “de vigilantie” naar Guinee en Suriname voor de Middelburgsche Commercie Compagnie 9 augustus 1778 – 8 september 1779 (Terneuzen 1975)

Raak, Chris Adriaan Jacobze slavenhaler in dienst van de Middelburgsche Commercie Compagnie, 1750-1770 : een biografische benadering van de Nederlandse slavenhandel (Amsterdam 1989)

Reinders Folmer-van Prooijen C. Van goederenhandel naar slavenhandel: de Middelburgse Commercie Compagnie 1720-1755 (Middelburg 2000)

Schoute, D. Scheepschirurgijns-journaal van een slavenschip der Middelburgsche Commercie Compagnie Overdruk uit: Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde nr. 45 (z.p. 1948)

Unger, W.S. Het archief van de Middelburgsche Commercie Compagnie (Den Haag 1951)

Unger, W.S. Een belangrijke bron voor de geschiedenis van onze scheepvaart : de journalen der Middelburgsche Commercie Compagnie, 1720-1809 Overdruk uit: Mededelingen van de Nederlandse Vereniging voor Zeegeschiedenis nr. 5 (Den Haag 1962)

Unger, W.S. Bijdragen tot de geschiedenis van de Nederlandse slavenhandel II : De slavenhandel der Middelburgsche Commercie Compagnie, 1732-1808 Overdruk uit: Economisch Historisch Jaarboek deel 28 (Den Haag 1961)

Voort, J.P. van der Handel en handelsbetrekkingen met West-Indië : Wording en bedrijf van de Middelburgsche Commercie Compagnie 1720-1780 (Nijmegen 1967)

West-Indische Compagnie

Heijer, Henk den De geschiedenis van de WIC (Zutphen 1994)

Heijer, Henk den Goud, ivoor en slaven : Scheepvaart en handel van de Tweede Westindische Compagnie op Afrika, 1674-1740 (Zutphen 1997)

Roos, Doeke Zeeuwen en de Westindische Compagnie (Hulst 1992)

Spruit, Ruud Zout en Slaven : De geschiedenis van de Westindische Compagnie (Houten 1988)

Unger, W.S. De gebouwen van de West-Indische Compagnie der kamer Zeeland Overdruk uit: Oudheidkundig Jaarboek van de NOB, jrg. 8 (Utrecht 1928)

Wiechen, Peter van Vademecum van de Oost- en West-Indische Compagnie: historisch-geografisch overzicht van de Nederlandse aanwezigheid in Afrika, Amerika, Azië en West-Australië vanaf 1602 tot heden (Utrecht 2002)

West-Indië

Album van Nederland, Suriname en de Nederlandse Antillen = Album of Holland, Surinam and the Netherlands Antilles / uitg. door UNESCO Nederland (Amsterdam ca. 1960)

Amelunxen, C.P. _De geschiedenis van Curaçao : opnieuw verteld (Curaçao 1929)
Bibliografie van Suriname_ / uitg. door Nederlandsche stichting voor culturele samenwerking met Suriname en de Nederlandse Antillen Corporatie(s)Nederlandsche stichting voor culturele samenwerking met Suriname en de Nederlandse Antillen (Amsterdam 1972)

Bakker, Eveline e.a. Geschiedenis van Suriname : Van stam tot staat (Zutphen 1998)
Balen, W.J. van Johan Maurits in Brazilië (Den Haag 1941)

Boxer, Charles R. De Nederlanders in Brazilië 1624-1654 (Amsterdam 1993)

Cantzlaar en J. de Hullu. Kerk- en schoolwezen in de Nederlandsche West-Indische koloniën St. Martin en Saba in 1816 (z.p. z.j.)

De economische en financieele toestand der kolonie Suriname Rapport (z.p. z.j.)

Fontaine, Jos _Suriname en zijn historie : serie vol. 1. Zeelandia: de geschiedenis van een fort _(Zutphen 1972)

Gelder, R. van Gids voor de in Amsterdam aanwezige bronnen voor de geschiedenis van Suriname (‘s-Gravenhage 1985)

Gonsalves de Mello, José Antonio Nederlanders in Brazilië (1624-1654) : de invloed van de Hollandse bezetting op het leven en de cultuur van Noord-Brazilië (Zutphen 2001)

Goslinga, Cornelis Ch. The Dutch in the Caribbean and in Surinam 1791/5-1942 (Assen 1990)

Hamelberg, J.H.J. Documenten behoorende bij “De Nederlanders op de West-Indische Eilanden” (Amsterdam 1901-1909)

Heilbron, Waldo Einde van een tijdperk : de ondergang van het Nederlandse plantersrijk in Suriname (Amsterdam 1981)

Helman, Albert _Avonturen aan de Wilde Kust : De geschiedenis van Suriname met zijn buurlanden _(Alphen a/d Rijn 1982)

l’Honoré Naber, S.P. De Nederlanders in Guinee en Brazilië (‘s-Gravenhage 1931)

Koeman, C. Bibliography of printed maps of Suriname, 1671-1971 (Amsterdam 1973)

Lammens Adriaan François Bijdragen tot de kennis van de kolonie Suriname: dat gedeelte van Guiana hetwelk bij tractaat ten jare 1815 aan het Koningrijk Holland is verbleven, tijdvak 1816 tot 1822 (Amsterdam 1982)

Lichtveld, Ursy M. en Jan Voorhoeve _Suriname: spiegel der vaderlandse kooplieden : een historisch leesboek _(Den Haag 1980)

Linde, J.M. van der _Surinaamse suikerheren en hun kerk : plantagekolonie en handelskerk ten tijde van Johannes Basseliers, predikant en planter in Suriname 1667-1689 _(Wageningen 1966)

Kreekel, Willem, Jean Chretien Baud, Q.M.R. Ver Huell De reis van Z.M. “De Vlieg”, commandant Willem Kreekel, naar Brazilë, 1807-1808 (‘s-Gravenhage 1975)

Meiden, G.W. van der _Betwist bestuur : een eeuw strijd om de macht in Suriname 1651-1753 _(Amsterdam 1986)

Menkman, W.R. De Nederlanders in het Caraïbische zeegebied : waarin vervat de geschiedenis der Nederlandsche Antillen (Amsterdam 1942)

Ministerie van Koloniën Koninklijk besluit van 26 januari 1865, no. 46, waarbij wordt gewijzigd dat van 19 maart 1863, no. 71, (...) aanvoer van vrije arbeiders in Suriname (...) = Royal decree of the 26th january 1865, no. 46 (‘s-Gravenhage 1865)

Ministerie van Koloniën _Verordening, betreffende het toezigt op den aanvoer van vrije arbeiders in Suriname. Verordening betreffende het uitloven van staatswege van premien op den aanvoer van vrije arbeiders in Suriname _(‘s-Gravenhage 1863)

Molendijk-Dijk, E.F. en M.A. Smulders Indianen in Zeeuwse bronnen : brieven over indianen in Suriname tijdens het Zeeuwse bewind gedurende de periode 1667-1682 / transcriptie E.F.; ingel. en toegel. door F. van der Doe, A.C. Meijer en J.H.F. Schwartz (Paramaribo 1992)

_De Nederlandse Antillen _/ uitg. Afdeling Voorlichting Kabinet Gevolmachtigde Minister van de Nederlandse Antillen (‘s-Gravenhage 1972)

Quintus Bosz, A.J.A. De geschiedenis van het fort Nieuw-Amsterdam in het verdedigingsstelsel van Suriname (‘s-Gravenhage 1964)

Renkema, W.E. Het Curaçaose plantagebedrijf in de negentiende eeuw (Zutphen 1981)

Renselaar, H.C. van Oude kaarten van Suriname (‘s-Gravenhage 1966)

Schulten, C.M. Nederlandse expansie in Latijns Amerika: Brazilië: 1624-1654 (Bussum 1968)

Smidt, T. de en T. van der Lee Plakaten, ordonnantiën en andere wetten, uitgevaardigd in Suriname, 1667-1816 (Amsterdam 1973)

Stipriaan, Alex van Surinaams contrast : Roofbouw en overleven in een Caraïbische plantagekolonie 1750-1863 (Leiden 1993)

Warnsinck, J.C.M. _Abraham Crijnssen : de verovering van Suriname en zijn aanslag op Virginië in 1667 _(Amsterdam 1936)

Wolff, H.J. Historisch overzicht over Suriname, 1613-1934 (z.p. ca.1960)

West Afrika

Marees, P. de en S.P. l’Honoré Naber Beschryvinghe ende historische verhael van het gout koninckrijck van Gunea anders de gout-custe de Mina genaemt liggende in het deel van Africa (‘s-Gravenhage 1912)

Ratelband, K. Reizen naar West-Afrika van Pieter van den Broecke 1605-1614 (‘s-Gravenhage 1950)

Staat het boek dat je zoekt er niet tussen? Zoek dan zelf in onze catalogus.

Bookmark and Share

Reageer op dit artikel

Uw email adres wordt niet getoond
captcha
  • Jan Eefting op 23 juli 2016 om 15:05 uur
    Geachte mevrouw, mijnheer, Heeft u ook nadere informatie over het Zeeuwse schip Weyvliet ? Ik vond in de Middelburgsche Courant: 14/5/1767: "Den 10. dezer is alhier gearriveerd 't schip Weyvliet, capt. Cornelis La Moote, van de kust van Guiné, laatst van Surinamen" en 4/10/1770: "Op den 30. September is alhier tijding gekomen dat 't schip Weyvliet, schipper Cornelis La Moote, van kust van Guiné, te Suriname was aangekomen met Slaaven, van hier. Met vriendelijke groet, Jan Eefting
  • Toon Franken, medewerker Infocentrum op 28 juli 2016 om 15:25 uur
    Geachte heer Eefting vermoedelijk gaat het om een schip van een particuliere Vlissingse eigenaar, waar over het algemeen geen archiefstukken van bewaard zijn gebleven.

Wist je dat? Meer info vind je hier!

Op de site Zeeuwse Ankers vind je nog veel meer informatie over onderwerpen uit de Zeeuwse geschiedenis.