Gastles Zoek en vind

ZOEK & VIND – Studiezaalintroductie

In de studiezaal van het Zeeuws Archief kun je van alles vinden over je stamboom, de geschiedenis van de stad of het dorp waar je woont, monumenten in jouw stad of dorp, de geschiedenis van de VOC, de Watersnoodramp, de slavenhandel, misdaad en straf, scholen en onderwijs, geloof en kerk, straat- en huisnamen, noem maar op. Handig als je informatie nodig hebt voor een werkstuk of een scriptie, maar ook als je zelf je stamboom wilt gaan uitzoeken. Hoe werkt het nu precies in de studiezaal? Hoe moet je zoeken en wat kun je er vinden? Moet je betalen als je iets wilt opzoeken in de studiezaal? Moet je alles alleen doen of word je geholpen?

Wat houdt het in

Tijdens de studiezaalintroductie ‘Zoek & Vind’ krijgen de leerlingen/studenten een rondleiding door de studiezaal van het Zeeuws Archief. Ze zien hoe ze zich aan de receptiebalie kunnen inschrijven en een gratis pasje met een archiefnummer ontvangen. In de studiezaal maken ze kennis met verschillende genealogische bestanden die nodig zijn voor stamboomonderzoek en hoe deze kunnen worden geraadpleegd met microfiche- en microfilmreaders. Ook worden de leerlingen/studenten vertrouwd gemaakt met de online database van genealogische bestanden. Vervolgens krijgen ze uitleg over de bibliotheek van het Zeeuws Archief en over de bibliotheekcatalogus en de historische websites die online te raadplegen zijn. Dan krijgen de leerlingen/studenten uitleg over het raadplegen van originele archiefstukken en afbeeldingen. Ze maken kennis met de website archieven.nl en hoe daarin gezocht kan worden en met diverse inventarissen. Tot slot worden ze vertrouwd gemaakt met het aanvraagsysteem voor het aanvragen van originele archiefbescheiden uit de drie depots van het Zeeuws Archief.

Voor wie is het bestemd

  • Primair onderwijs ; Midden- en bovenbouw.
  • Voortgezet onderwijs
  • Beroeps- en academisch onderwijs

Deze activiteit sluit aan bij elk vak waarbij achtergrondkennis over het archief en zelfstandig onderzoek doen vereist is.

Wat heeft u eraan

Primair onderwijs
Deze activiteit sluit aan bij de kerndoelen voor ‘Oriëntatie op jezelf en de wereld’ en ‘Kunstzinnige oriëntatie’.
Voortgezet onderwijs
Deze activiteit sluit aan bij de kerndoelen voor Mens en maatschappij en Kunst en cultuur in de onderbouw en bij de profielen Cultuur en Maatschappij en Economie en Maatschappij in de bovenbouw.
Beroeps- en academisch onderwijs
Op aanschouwelijke wijze krijgen de leerlingen/studenten inzicht in de manier waarop in de studiezaal van het archief kan worden gewerkt, gezocht en gevonden. Het is belangrijk dat de leerlingen/studenten zelf een keer in de studiezaal zijn geweest en leren wat het archief in huis heeft en hoe ze moeten zoeken.

Wat moet u er voor doen

Contact opnemen met de sectie Educatie van het Zeeuws Archief en een afspraak maken voor een voorbereidend gesprek. Vervolgens wordt een datum en tijdstip gepland. Enige voorbereiding in de groep/klas is gewenst. Hoe dit het beste kan worden vormgegeven wordt besproken tijdens het voorbereidende gesprek. De docent krijgt informatie over het Zeeuws Archief mee en kan aan de hand daarvan de leerlingen/studenten op het studiezaalbezoek voorbereiden.

Hoe lang duurt het

1 uur.

Waar vindt het plaats

In het Zeeuws Archief, Hofplein 16 te Middelburg, 0118-678800.
Maximaal 20 leerlingen per groep.

Wat kost het

€ 40,00.

Contactpersoon

Anneke van Waarden-Koets, educatie@zeeuwsarchief.nl

Bookmark and Share