Gastles Een zee van tijd

EEN ZEE VAN TIJD – Archiefintroductie

Wie waren je voorouders? Waar woonden ze? Hoe zag jouw straat er 100 jaar geleden uit? Je moet een spreekbeurt houden over de geschiedenis van het stadhuis in je woonplaats. Waar kun je informatie en plaatjes vinden? Wanneer is jouw school opgericht? Zijn er foto’s van de voetbalvereniging waar je opa in zijn jeugd lid van was? Wanneer is de wijk waarin je woont gebouwd? Allemaal vragen waarop je het antwoord kunt vinden in een archief. Het archief is het geheugen van de samenleving, het geheugen van ons allemaal.

Wat houdt het in

Tijdens de archiefintroductie ‘Een zee van tijd’ maken de leerlingen kennis met allerlei soorten archiefstukken, zoals: geboorte-, huwelijks- en overlijdensgegevens, het allerdikste boek en het allerkleinste boek uit het archief, oude foto’s van schoolklassen en straten uit de binnenstad, een album amicorum (voorloper van het poesiealbum), plattegronden van Middelburg door de eeuwen heen, een prachtig geïllustreerd handgeschreven dagboek uit 1800, en nog veel meer. Aan de hand van deze archiefstukken wordt duidelijk gemaakt wat een archief is en wat je er mee kunt. De archivaris vertelt verhalen bij de archiefstukken. Tot slot nemen de leerlingen een kijkje in de studiezaal, waar ze aan enkele bezoekers vragen mogen stellen en de leerlingen mogen in een archiefdepot kijken, dat normaliter niet toegankelijk is voor bezoekers. Indien gewenst kan een extra activiteit worden ingebouwd: het maken van een klassenarchief. De leerlingen en begeleiders worden verzocht een document van huis mee te nemen waarvan zij vinden dat het ‘voor de eeuwigheid’ bewaard moet worden. De leerlingen mogen het verhaal vertellen dat bij het document hoort en krijgen een archieflabel om aan het document vast te maken. Terug op school kan met deze documenten enige tijd een klassenarchief worden gevormd. Om het helemaal echt te maken kunnen de leerlingen een inventaris van de documenten maken.

Voor wie is het bestemd

  • Primair onderwijs ; midden- en bovenbouw.

Wat heeft u eraan

Deze activiteit sluit aan bij de kerndoelen voor ‘Oriëntatie op jezelf en de wereld’ en ‘Kunstzinnige oriëntatie’. Op aanschouwelijke wijze krijgen de leerlingen inzicht in de betekenis van een archief, waarvoor en voor wie het bestemd is en wat ze er mee kunnen doen. Het is belangrijk dat de leerlingen zelf een keer in een archief zijn geweest en leren dat ze er ook terecht kunnen voor informatie voor bijvoorbeeld een werkstuk. Voor de scholen die de geschiedenismethode ‘Het ei van Columbus : Een zee van tijd’ gebruiken, is het tevens een uitstekende aanvulling op de lesstof.

Wat moet u er voor doen

Contact opnemen met de sectie Educatie van het Zeeuws Archief en een afspraak maken voor een voorbereidend gesprek. Vervolgens wordt een datum en tijdstip gepland. Enige voorbereiding in de groep is gewenst. Hoe dit het beste kan worden vormgegeven wordt besproken tijdens het voorbereidende gesprek. De leerkracht krijgt informatie over het Zeeuws Archief mee en kan aan de hand daarvan de leerlingen op het archiefbezoek voorbereiden. Indien gewenst kan door de leerlingen op school een klassenarchief worden gevormd met documenten die de leerlingen en de leerkracht de moeite van het bewaren waard vinden. De leerkracht moet dan van te voren aan de leerlingen vragen na te denken over een document dat ze willen bewaren en de dag van te voren de opdracht geven het document mee te nemen.

Hoe lang duurt het

2 uur.

Waar vindt het plaats

In het Zeeuws Archief, Hofplein 16 te Middelburg, 0118-678800.
Maximaal 16 leerlingen per groep.

Wat kost het

€ 80,00.

Contactpersoon

Anneke van Waarden-Koets, educatie@zeeuwsarchief.nl

Bookmark and Share